MöjlighetsMöte – Grupp/organisation

 

Teamcoaching, ledningsgruppscoaching och organisationsutveckling. Jag är certifierad Möjlighetsledare och är grundare av konceptet MöjlighetsMöte som har resultatskapande historia sedan början av 90-talet och som nu vidareutvecklats. Att vara Möjlighetsledare innebär att vi utvecklar oss som grupp-facilitatorer. Jag jobbar idag som Möjlighetsledare i form av coaching av ledningsgrupper, teamcoach och hjälper till att lägg upp och leda processer för modern organisationsutvecklng.

MöjlighetsMöte är ett community som lär av varandra genom att dela erfarenheter genom ha interna MöjlighetsMöten. Vi inom MöjlighetsMöte hjälper gruppen att utveckla sig själv i en specifik riktning. Som Möjlighetsledare kan jag facilitera enstaka träffar som t ex kick-offs och konferenser eller planera och hålla utvecklingsprocesser för organisationer över tid. Här drar jag nytta av alla de varumärkesstrategiska processer jag lett i företag, de ledare och ledningsgrupper jag coachat samt de Yoga- och mindfulnessklasser jag hållit.

MöjlighetsMöte som term är egentligen mer en hyllning till den mänskliga skapandekraften än ett koncept. Det handlar om att bjuda in det nya ledarskapet där vi låter gruppen människor utveckla sig själva i större utsträckning än att som det gamla ledarskapet berätta hur de skall göra. På så sätt skapas möjligheten för att gruppen skall utvecklas till att bli självmotiverande, självlärande och självutvecklande. MöjlighetsMöte har hämtat kunskap och inspiration från många av Sveriges bästa framgångscoacher och inspiratörer och syftar till att skapa hållbar utveckling för individen, organisationen – Sverige.

 

Exempel på kunder: