Idag blev det klart att jag får äran att växa tillsammans med en av nordens största gymkedjor; Elixia.  Uppdraget består i att assistera Sveriges 4 ledningsgrupper att se nya möjligheter, och sedan skapa dem – det jag kallar Möjlighetsutveckling. Det känns meningsfullt att bidra till att Sverige får ännu bättre hälsa.

ELIXIA Holding AS är moderföretaget i hela ELIXIAS verksamhet. Majoritetsägare är Altor. I 2010 var omsättningen ca. 930 MNOK. Verksamheten är utbredd över i stort sett hela Norden med 33 center i Norge, 10 i Finland och nu i starten av vår etablering i Sverige 3st center. Koncernen har höga tillväxtmål och Ledningsgrupperna har nu utmaningen att nå dem, och ha roligt på vägen som VD Mats Andersson uttryckte det! Här får vi chansen att kombinera FAREMO´s tjänster. Vi kommer att ha en föreläsning i form av ett MöjlighetsMöte med alla ledningsruppsmedlemmarna där temat är mänskliga drivkrafter, motivation och kreativitet. Därefter sker kontinuerlig ledningsgruppscoachning av varje enskild ledningsgrupp för att följa upp och skapa förutäsättningar för kunskapsdelning över gruppgränserna med ytterligare ett gemensamt MöjlighetsMöte i December.

Det här känns extra roligt då jag för något år sedan fann mig jobba som Yogainstruktör för just Elixia när de köpte upp en anläggning i Göteborg. För er som känner mig så vet ni att jag gör mycket saker som är bra för mig, varav Yoga är en. Och för ett par år sedan tackade jag ja till att hålla en yogaklass på dåvarande World Class Masthugget i Göteborg. Idag är jag tacksam att jag vågade tacka ja, trots min ringa erfarenhet, då det utvecklat mig själv otroligt mycket och dessutom verkar ha inspirerat flera andra att fördjupa sig inom Yoga och på så sätt skapa friskar kroppar och mer fridfulla sinnen. När så Elixa blev nya ägare i Masthugget skedde ett klart lyft i kvalitet på klasser och affärsmässighet och av en ren slump kom jag i kontakt med ledningen för Elixa genom mitt instruktörskap begränsat till en gång i veckan på en av deras anläggningar. Och som vanligt i livet så finns det en mening med allt när man ser i backspegeln och nu får jag alltså äran att jobba mer med Elixia på strategisk nivå och bidra med det jag är absolut bäst på, hjälpa andra att lyckas och vara lyckliga under tiden.