Ja, vad kan jag säga. Nyårsafton brukar karaktäriseras av en öppenhet för det nya, en inspirerande optimism och en kärvänlighet som ibland gränsar till det lite för intima… Varför inte i detta bördiga tillstånd passa på att plantera några nya “sanningar”? Kanske någon av de här?