MöjlighetsCoaching – individer

 

Vi är alla människor på denna planet och sättet vi relaterar till vår inre värld och den yttre verkligheten är inte bara en betydelsefull faktor för kvaliteten på våra mänskliga liv – det är den enda.

Möjlighetscoaching följer ICFs standard (International coach federation) vilket jag är utbildad inom med lärarna Annette Forslund, Existens och Mia Lehndal. Jag hämtar även inslag från Yoga, NLP, Mindfulness, Zen coaching, Logotherapi, och Anknytningsteori. Möjlighetscoaching är förändringsorienterad där utvecklingen alltid börjar här och nu, och med kärlek till “nuet”. Från nuet kan vi alltid veckla ut oss genom att först SE nya möjligheter att agera på eller vara på, för att därefter finna det mest lustfyllda och enkla sättet att SKAPA möjligheten.

Olika varianter/teman för coaching kan vara:

MINDFULNESSCOACHING

Är det möjligt att ha ett harmoniskt inre oavsett yttre verklighet? Jag introducerade mindfulness i min coaching för ett par år sedan. Det togs emot väl och idag är jag bland annat Meditationsguidens mindfulnesscoach i Stockholm. Du lär dig tekniker för att slappna av och vi tränar sinnet att förhålla sig mer avslappnat oavsett yttre händelser. Vi varvar avslappnigsteknikerna med coaching och kan på så sätt också förändra attityder som skapar lidande. Den här typen av coaching är generell och du har nytta av att träna dig mentalt med Mindfulness oavsett vad du vill åstadkomma. Eftersom vi praktiserar på plats kan vi också komma i kontakt med din inre drivkraft och visdom vilket snabbt manifesterar sig i yttre resultat.

[br /]

 VD COACHING

Alla andra i organisationen har bollplank. VDn är sitter själv mellan ägare och medarbetare. Med en coach kan VDn komma i kontakt med sin inre visdom, utveckla sitt ledarskap och få ett bollplank fritt från krav och förväntningar. Jag har coachat flertalet VDs som vänt sitt företag från ruinens brant till framgång. VDn blir en bättre ledare med hjälp av en coach då medvetenheten ökar. Beslutsfattandet blir snabbare och lättare när vi kommer i kontakt med vår inre visdom – vår intuition. Här har jag erfarenhet av VDs som på ett år ökat sin effektivitet med 70% och sin förmåga att fokusera på rätt saker med 40%. Den potentialen finns i varje människa oavsett tidigare kunskaper eller erfarenheter och frigörs genom större medvetenhet och nya frågor för sinnet att hantera.

[br /]

MELLANCHEFSCOACHING

Mellanchefen är i en liknande situation som VDn men med mindre befogenheter. Här finns förväntningar från både ledning och medarbetare. Mellanchefen finner inte ett utvecklande bollplank i någon av dessa kategorier. Individuell coaching i samtalsform är det mest effektiva sättet jag känner till att skapa nya möjligheter på. Inte bara för individen utan också för en organisation, som består av just individer. Ett företag utvecklas av människor och jag låter människor utvecklas med hjälp av Möjlighetscoaching.

 

[br /]

LIVSCOACHING

Du tar med dig själv vart du än går. Att investera i livscoaching är att investera i sin livskvalitet. Ibland stöter vi på problem där vi behöver stöd. Ibland behöver vi någon som för oss vidare i vår utveckling om den så är känslomässig, andlig eller är inom arbetslivet. Välkommen in i mitt coachrum. Här är du accepterad för den du är, det ljusa och mörka, småaktiga och storslagna. Du är precis där du skall vara just nu och på väg precis dit du skall. Kanske kan du inte se och känna det just nu bara.

 

[br /]

Jag har bland annat coachat ledare som arbetar under varumärkena:

SKANSKA www.skanska.se

Elixia www.elixia.se

Semcon www.semcon.se

Heckscher www.hecksher.se

Herbertsson Bygg och fastighetsservice, www.herbe.se

Bergströms terminal och åkeri www.bergstromsakeri.se

Green Star marine, www.greenstarmarine.se

Informer svenska AB www.informer.se