MöjlighetsKonsult – affärsutveckling


Möjlighetskonsulting – det är här jag själv “Walk the talk”. Dvs det är här tar fram eller genomför nya möjligheter på uppdrag av företag och organisationer.

Här tar jag uppdrag från företag och organisationer att skapa nya möjligheter för att finna nya marknader eller öka den befintliga och ibland tar jag egna initiativ och presenterar möjligheter i en bransch eller för en aktör jag tycker gör gott för världen. En av Möjlighetsutvecklingens grundstommar i är “öppenhet” något som även visat sig vara grunden i för 2000-talets mest framgångsrika affärsmodeller som idag kallas “Open source”.

Här finns exempel från vitt skilda branscher och företag t ex Friends, Cad Q och Öckerö kommun.

Läran om Möjlighetsutveckling och konsulttjänster inom densamma växte fram tidigt i min karriär som konsult men saknade namn och tydlighet. Det var först under utvecklingsarbetet av mötesmetoden “MöjlighetsMöte” som det började utkristalliseras en tydlighet. Jag började med research om mänsklighetens utveckling som individer och i grupp. Jag började intervjua psykologer och sedan Sveriges bästa förändringsexperter, de framgångscoacher som hjälper individer och organisationer dagligen att förändras till något bättre. Det började med Kjell Enhager, Anders Haglund, Annette Forslund, Jörgen Oom, Mia Lehndal, David Lega, Emma Pihl och har sedan fortsatt.

Den här samlade informationen i kombination med min egen erfarenhet från utvecklingsarbete i näringsliv och offentlig sektor har inte bara hjälpt till att utveckla konceptet “MöjlighetsMöte” utan bidrar nu till det jag kallar “Möjlighetsutveckling” som är moderna metoder för utveckling baserat på nya sanningar till skillnad från de som släpat med oss sedan industrialismens vagga. Möjlighetsutvekling hjälper oss att rikta vår mänskliga kreativiet och skapandekraft mot möjligheterna istället för att försöka lösa problem – problemorientera.

För mer ingående beskrivning av Möjlighetskonsulting eller “prova på-tillfällen” går det bra att ta kontakt och boka tid.

Exempel på kunder:

 

 

 

 

Exempel på kunder 2010/2011