FÖRE Vipassana meditation

Den här artikeln är en av två om Vipassana meditation. Den ena skrevs ”före” och den andra ”efter” genomförd 10-dagars kurs. Ett utdrag ur dessa artiklar kommer även att publiceras i tidningen Yoga för dig som kommer ut i Sverige den 29e maj.

Jag läste boken ”Spiritual teachings of Yoga[1]” och stötte på den här frasen. ”Vad är högre än tanken? Meditation är högre än tanken. Se träden, bergen och haven. De vilar i meditation.” Någonstans i mig spreds en liten rysning vilket brukar betyda att något slår an en ny sträng av förståelse. Nu står jag öga mot öga med det faktum att jag skall göra en 10-dagars Vipassana-kurs. Inget snack, ingen ögonkontakt och meditation från morgon till kväll.

Meditation kan vara två saker, dels en metod för avslappning och centrering och dels kan det syfta till ett tillstånd. Ett tillstånd av full närvaro och avsaknad av tankar. Det är det sistnämnda som texten i boken syftade till. Och visst kan det framstå som sant att Meditation är högre än tanken; Har du oroat dig för något någon gång? Har du varit rädd någon gång? Har du varit frustrerad? Har du känt stress? Har du känt dig otillräcklig? Gillar en Göteborgare ordvitsar? Ja, det är klart, det här är tillstånd vi alla känt och kommer uppleva igen med stor sannolikhet. Men har ett berg oroat sig? Har ett tärd varit stressat? Har haven upplevt trötthet? Lite hängig idag sa Atlanten, orkar nog inte “våga” mer idag… Nej, med stor sannolikhet har berg och träd inte oroat sig, åtminstone inte närmelsevis så mycket som vi människor har. Ovan nämnda sinnestillstånd är skapade av tankarna. Oro skapar vi helt på egen hand genom att tänka på ”värsta scenariot”, vad som kanske kan hända.

Kanske är det så att den högsta formen av liv på jorden inte är människan som vi så ödmjukt målat upp i skolböckerna utan de entiteter som befinner sig mest i tillståndet meditation? De skapelser som inte skapar sitt eget lidande utan är i varandet. Det fridfulla varandet, perfekt precis som det är och avsaknad av värderingar om tillståndets natur. Det är det som karaktäriserar ett berg.

 

Hursomhelst är det här med meditation något jag vill fördjupa mig ytterligare i för att för egen del finna frid, oavsett intern rangordning av jordens olika fysiska former. Jag började meditera för kanske sju år sedan. Då som ett rent räddningsprojekt för att inte bli tokig. Jag jobbade mycket och framförallt ”tog jag med mig jobbet hem”, som man brukar säga. Det smattrade på uppe i skallen varken jag ville det eller inte. Äktenskapet var inte särskilt hälsosamt och någonstans insåg jag att jag behövde lugna ner mig för att kunna hantera verkligheten utan att bryta ihop totalt. Jag började meditera. Jag låste in mig på toaletten bara för att få lugn och ro och satt sedan där på en stol och försökte praktisera någon av de metoder jag läst mig till. Det funkade tillräckligt bra för att jag då skulle få klarhet nog att se att det liv jag levde var ohållbart för mig. Meditationen i sin tur ledde mig in på Yoga och Yoga har nu lett mig till meditationen.

Jag har bestämt mig för att på allvar utforska djupet av det som finns under mina vanor, mönster, kategoriseringar och identifikationer. Jag skall ”göra en Vipassana”, som en bekant till mig uttryckte det. Och med det syftade hon på en kurs bestående av tio dagar meditation från morgon till kväll. Fullständig tystnad och ingen ögonkontakt. Iphone:en avstängd och inlåst. Inget läsande, inget skrivande, ingen fysisk aktivitet, ingen Yoga. Jag kommer att klättra på väggarna! …om det nu tillåts väggar på det här stället.

 

Den “tuffaste” meditationen

Vipassana betyder ”se något som det är” och är en enkel och praktisk meditationsteknik som sägs leda till ett lyckligare och mer positivt liv. Vipassana lär ut iakttagandet av vad som sker i oss, det vill säga i kropp och sinne. ”Genom att iaktta kropp och sinne objektivt inser vi efter hand att negativa känslor inte uppstår av en slump.” Säger reklambladet för Dhamma Sobhana som håller kurser i Vipassana i Sverige. ”Vi reagerar blint på vad som sker inom oss och utanför oss, och på så vis fastnar vi alltmer i negativa vanor. Men när vi genom egen erfarenhet upplever hur kropp och sinne fungerar uppstår sann vishet, och helt naturligt börjar dessa vanemönster att förlora i styrka.” På hemsidan[2] läser jag också att det kan sägas vara en form av mental träning; ”Med skärpt uppmärksamhet iakttar man sedan kroppens och sinnets föränderliga natur och upplever de universella sanningarna: obeständighet, lidande och egolöshet. Denna insikt i sanningen genom direkt erfarenhet innebär en rening av sinnet.” Vipassana sägs ha en helande effekt men syftar inte till att bota fysiska sjukdomar. Men man menar att som en bieffekt till mental rening kan många psykosomatiska åkommor försvinna.

Vipassana-meditation siktar mot de högsta andliga målen: fullständig befrielse och fullständigt uppvaknande. Vad Vipassana gör är att eliminera de tre orsakerna till allt lidande: begär, motvilja och okunnighet. Genom regelbunden meditation löser man upp de spänningar som byggs upp i vardagen och lossar de knutar som orsakats av vanan att reagera på ett obalanserat sätt när behagliga eller obehagliga situationer uppstår.

Var kommer då denna meditationsform från som av flera jag pratat med kallas den ”tuffaste” meditationsformen man kan ägna sig åt, när man gör den i dess kursform pågående i tio eller fler dagar? Vipassana utövades och lärdes ut av Buddha för över 2500 år sedan och har fortsatt att praktiseras i Burma (Myanmar) fram till våra dagar. Metoden är dock inte knuten till buddhismen eller någon annan religion. Vipassana lärs ut med utgångspunkt att alla människor i grund och botten delar samma problem, och att en praktisk metod som befriar oss från dessa problem måste vara universell. Vipassana lär oss att utgå från oss själva och gör sig på så sätt oberoende av lärare.

Dagsschemat ser ut som följer:

04.00                      Gonggong – väckning

04.30 – 06.30        Meditation i salen eller på ditt rum

06.30 – 08.00        Frukost

08.00 – 09.00        GRUPPMEDITATION I SALEN

09.00 – 11.00        Meditation i salen eller på ditt rum

11.00 – 12.00        Lunch

12.00 – 13.00       Vila och möjlighet till samtal med läraren

13.00 – 14.30        Meditation i salen eller på ditt rum

14.30 – 15.30        GRUPPMEDITATION I SALEN

15.30 – 17.00        Meditation i salen eller på ditt rum

17.00 – 18.00        Tepaus

18.00 – 19.00        GRUPPMEDITATION I SALEN

19.00 – 20.15        Lärarens föredrag i salen

20.15 – 21.00        GRUPPMEDITATION I SALEN

21.00 – 21.30        Möjlighet att ställa frågor i salen

21.30-                     Nattvila – ljuset släcks

Den här artikeln skriver jag FÖRE min tio-dagars Vipassana kurs. Nästa gång jag skriver blir EFTER genomförd kurs. Om jag klara av att stanna kvar vill säga.

(Artikeln skrevs före men publiceras efter genomförd kurs.)


[1] The Spiritual Teachings of Yoga, Jo Manuel and Mark Forstater: The special Yoga centre, 2008

[2] www.sobhana.dhamma.org