Värdeerbjudanden MöjlighetsCoaching

Med några få undantag jobbar jag på lång sikt med människor i form av Möjlighetscoach. Det finns just nu två värdeerbjudanden för ett begränsat antal individer, båda med garanti.

Ett års högeffektiv affärscoaching i samarbete med Affärscoachen AB där vi inte bara lär oss att se möjligheter, vi skapar dem också. Vi lär oss att bli framgångsrika ledare i våra egna liv och ledarskapande i andras. Tillsammans styr vi ditt liv steg för steg i riktning mot det liv du önskar. 70 000 per halvår och person á 10 sessioner á ca 1-2 timmar.

Ett års kombinerad Meditation och Möjlighetscoaching. Här får du kanske den mest effektiva personliga utveckling som idag kan erbjudas. Meditation som bevisligen ger så många positiva effekter i form av stressreduktion och ökad lycka men som också ger dig ökad kontroll över dina tankar, bättre fokus i livet och enligt min erfarenhet ökad kreativitet. Coachningen ger oss sedan verktygen att skapa faktisk förändring i ditt liv på ett ödmjukt sätt där vi tar oss ett steg i taget i riktning mot våra mål. Under ca två timmar ägnar vi oss först åt ledd meditation för att sedan gå över till coaching. 100 000 kr per halvår och person. Ca 10 sessioner á 1-2 timmar.

Garanti

Båda erbjudandena garanterar ökad kvalitet i ditt liv och det du gör och ger till andra om det så är familj eller arbetsgivare. Upplever du ingen kvalitetshöjning får du pengarna tillbaks. Förutsättningen är att nyttjaren av coachningen också är den som betalar.